Tornant a casa

Nascuts a una fàbrica a Xina mai pogueren veure el seu País. Només nèixer varen ser enviats cap a Espanya on visqueren un any dins una bossa de plàstic. Un any més tard impregnats per occident recorren el seu país com a turístes i es queden a l'espera de que algú els aculli a casa seva.
Tornant a casa © by matheu.es
Tornant a casa © by matheu.es
Tornant a casa © by matheu.es
Tornant a casa © by matheu.es
Tornant a casa © by matheu.es
Tornant a casa © by matheu.es
Tornant a casa © by matheu.es

Relacionats: Personal